Vikten av självförtroende

”If you think you can or you think you can’t youre right.” Självförtroende spelar en otroligt viktig roll i huruvida du lyckas med det mål du skitar på. Inom idrottspsykologin definieras självförtroende som en individs tro på att hon/han kan lyckas med att utföra ett önskat beteende. Beteendet kan vara till exempel att göra mål i en innebandymatch, återhämta sig från en skada eller fortsätta med ett träningsprogram.

Forskning har visat att självförtroendet är den faktor som särskiljer de idrottsmän och idrottskvinnor i toppen från de som är medelmåttiga. De bästa atleterna visar en enorm tro på sig själva och sin förmåga. Om du tror att du ska misslyckas med något ökar risken för att det ska inträffa, fenomenet kallas för självuppfyllande profetia och är tyvärr vanlig både inom idrott och träning. Negativa självuppfyllande profetior skapar mentala barriärer som kan leda till en ond cirkel. Om du förväntar dig att misslyckas kan detta leda till faktiskt misslyckande, som i sin tur sänker ditt självförtroende och ökar förväntningar på att du ska misslyckas igen.

Om en person har tillräcklig motivation och fysisk kapacitet är den avgörande faktorn för huruvida personen kommer att nå sina mål vara självförtroendet. Högt självförtroende påverkar valet av aktivitet, hur hårt man är villig att anstränga sig och uthållighet – speciellt i motgång. Personer med högt självförtroende väljer dessutom sannolikt mer utmanande mål än de som inte tror på sig själva och sin förmåga.

Det finns en rad exempel på hur våra förväntningar påverkar vår prestation. I en studie parades testpersoner ihop med personer de trodde var överlägset starkare än dem (något som inte stämde i verkligheten) för armbrytning, i 10 matcher av 12 vann den personen som trodde sig vara starkare trots att det i själva verket var den andra personen som var objektivt starkare.

Det är många faktorer som påverkar en persons självförtroende. En viktig källa till självförtroende är tidigare erfarenheter, i form av framgång eller misslyckanden. Detta är självklart i prestationsidrott men är även inom viktigt inom motionsidrott, ett tidigare misslyckande med att till exempel följa ett träningsprogram kan sänka en persons tro på att den kommer att klara av det nästa gång. Det är därför viktigt att som personlig tränare eller instruktör/ledare skapa förutsättningar som får personer att lyckas, oftast genom att anpassa svårighetsgraden eller kontinuiteten på programmet eller passet efter varje individs förmåga.
En annan viktig faktor är uppmuntran, något som är viktig inom både prestationsidrott och motionsidrott, positiv feedback och stöd från omgivningen ökar personers självförtroende och gläde samtidigt som det sänker graden av upplevd ansträngning.

Du kan bygga upp ditt självförtroende, det kräver dock en del arbete och träning för att förändra invanda beteendemönster. Bland annat genom att skapa förutsättningar för framgång, att välja mål som du själv kan kontrollera, fokusera på att förbättra din egen prestation. En annan taktik är att tänka och agera självsäkert, trots att du kanske inte känner så innerst inne. För en dialog med dig själv i tankarna, så kallad self-talk, genom till exempel att säga ”jag är stark” till sig själv istället för ”du kommer att bli stark om du följer det här träningsprogrammet i ett halvår”. Välj ut fraser som känns meningsfulla för dig och upprepa dem ofta. En tredje är att se dig själv lyckas. Många idrottsmän- och kvinnor använder sig av visualisering inför tävling. Golfproffset Tiger Woods förklarade det som: ”you have to see the shots and feel them through your hands”.

Självförtroende och självkänsla är något som genomsyrar hela vår existens, styr vilka beslut vi tar och hur vi hanterar situationer. Orsaken till att du gör en sak kan ofta vara viktigare än vad du egentligen gör och detta kan inte vara mer sant än när det kommer till träning. Tränar du för dig själv, eller tränar du för någon annan?…../ Frida

Studieunderlag: Foundations of Sport and Exercise Psychology av Robert S. Weinberg och Daniel Gould

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone- DELA INLÄGGET!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>